Kunder som behöver hjälp med rekrytering

Rekrytering är en viktig process för både arbetsgivare och arbetstagare. I denna text kommer du att få tips på sådant som det är bra att tänka på när du anställer personal eller på andra sätt försöker knyta rätt kompetens till en organisation eller ett företag. Det görs runt en miljon rekryteringar i Sverige varje år. De flesta av dem är okomplicerade. Arbetsgivaren efterlyser CV:n och håller intervjuer med några utvalda kandidater. Men det finns också rekryteringsprocesser som sträcker sig över flera månader och som involverar psykologer och avancerade kontroller av den sökandes bakgrund. Det gäller att skräddarsy varje rekrytering så att det passar jobbet ifråga.

Rekrytering handlar framförallt om två saker, människokännedom och förståelse för den situation ett företag eller en organisation befinner sig i. Man kan tala om olika typer av rekryteringar, att rekrytera till en fast tjänst eller en projektanställning är två helt olika saker. En fast anställd måste fungera väl med övrig personal på arbetsplatsen och vara anpassningsbar ifall förutsättningarna förändras. Om det är möjligt är det ofta bra att börja med en provanställning. När det gäller tidsbestämda arbetsinsatser är det ofta viktigast att hitta exakt den kompetens som behövs för att lösa specifika uppgifter i ett specifikt projekt. Vid rekryteringen krävs stor förståelse för utmaningarna och möjligheterna i just det projektet.

Rekrytering med goda resultat

Rekrytering till en tjänst som handlar om teknisk kompetens och inte så mycket om kontakt med människor är ofta enklare att genomföra än rekryteringar till tjänster som serviceyrken. Den tekniska kompetensen är mätbar på ett helt annat sätt än social förmåga. Man kan rekrytera med hjälp av många olika urvalsmetoder som t.ex. studieresultat, intryck vid intervju, arbetsprover, referenser och psykologiska test – för att bara nämna några få. En rekryterares viktigaste uppgift är att avgöra vilken urvalsmetod som är mest relevant inför den aktuella rekryteringen. När det handlar om att tillsätta fasta tjänster eller viktiga rekryteringar överhuvudtaget kan det vara en bra idé att anlita professionella rekryterare.

Rekrytering hittar rätt person för rätt jobb