Capitel Rekrytering

Capitel är ett rekryteringsföretag som hjälper företag att hitta de bäst kvalificerade kandidaterna till chefs och specialbefattningar. Deras metod går ut på att söka, intervjua och göra urval som leder till en hög träffsäkerhet och lyckade rekryteringar till positioner som efterfrågas. Deras letande sträcker sig förbi vanliga plats annonser i ett försök att hitta kandidater som normalt inte kollar på platsannonser och hos dem skapa ett genuint intresse för de positionerna som finns till förfogande. Det handlar om personer med rätt profil både merit och personlighetsmässigt. Capitel har hjälpt företag som SAAB, ABB och Skanska att hitta rätt personal till sitt företag.

Capitel har till sitt förfogande en databas på över 50000 välutbildade personer. Den innehåller främst personer som akademiker, chefer och specialister. Dessutom har de ett stort nätverk med externa partner som universitet, högskolor olika branschförbund. De gör även mycket omfattande extern search inför varje uppdrag. Efter att varit i kontakt med ett stort antal person samt selekterat en stor del av kandidaterna i deras databas så tar man slutligen fram de absolut bästa kandidaterna och presenterar de för uppdragsgivaren. Sedan är det upp till uppdragsgivaren att göra det slutliga valet av vilken kandidat man skall tillsätta till den öppna tjänsten.

Capitel rekrytering har en databas på 50000 välutbildade person

Så hittar Capitel och andra rekryterare rätt kandidater

Ett annat företag förutom Capitel som lägger stor vikt på hur man rekryterar är Google. Google har gjort det nästan till en vetenskap hur man skall hitta de smartaste och bäst passande kandidaterna till sitt företag. Deras mantra är att alltid anställa personer som är smartare än vad man själv är. Personerna kommer då vara framgångsrik i din organisation samt gör alla personer runt om kring sig framgångsrika. Google ser också rekrytering som en av de allra viktigaste aktiviteterna i alla organisationer. Dessutom ställer de väldigt höga krav på de kandidater som är aktuella för tjänster hos google, samt att de försöker att se på rekryteringsprocess så objektivt som möjligt.